MURATPAŞA BELEDİYESİ
ABDULLAH SEVİMÇOK SİVİL TOPLUM VE İNOVASYON MERKEZLERİ
İŞ FİKRİ/GİRİŞİM BAŞVURU FORMU
GENEL BİLGİLER
Ad Soyad :
T.C. Kimlik No :
Telefon:
E-Mail :
Web Adres :
Eğitim Durumu:
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
İnovasyon Merkezi’ne daha önce başvuru yaptınız mı?
Evet
Hayır
İŞ FİKRİ/GİRİŞİM BİLGİLERİ
İş fikriniz/Girişiminiz nedir?
İş fikrinizin/Girişiminiz ilgili olduğu teknik alan/ kullanım alanı/sektör nedir?
İş fikriniz/Girişiminiz özetini yazınız.(Özetiniz, İş fikriniz/girişiminizin kısaca ne olduğunu ve neyi amaçladığını açıklamalıdır.)
İş fikriniz/Girişiminiz hangi problemi nasıl çözüyor?
İş fikriniz/Girişiminiz ile oluşturulacak ürün ve hizmetler nelerdir?
İş fikriniz/Girişiminizin değer yaratan yenilikçi yönünü ve teknoloji düzeyini belirtiniz.
İş fikriniz/Girişiminiz için şu ana kadar ne gibi çalışmalar gerçekleştirdiniz?
İş fikriniz/Girişiminiz hangi aşamada?
Fikir aşaması
Prototip, ürün ve hizmet geliştirme aşaması
Prototip, ürün ve hizmet hazır
Ürün ve hizmet hazır, satış aşaması için beklenilmektedir
Ürün ve hizmet hazır, satış yapılmaktadır
İş fikriniz/Girişiminiz başka bir yarışmaya/destek mekanizmasına/merkeze geçmişte veya eş zamanlı başvurusu var mı? Varsa başvuru tarihini ve sonucunu yazınız.
İş fikriniz/Girişiminiz ilgili paylaşmak istediğiniz, başvurunuzu destekleyici başka sunum, video, prototip vb. dokümanlar var mı? Varsa lütfen belirtiniz, ekleyiniz.
Tarafımdan doldurulmuş olan, İş Fikri Başvuru Formu’ndaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ve kabul ederim. Verdiğim her türlü kişisel verinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)na uygun olarak, Muratpaşa Belediyesi ASSİM İnovasyon Merkezi girişimcilik hizmetlerinden yararlanmak, etkinliklerden haberdar olmak ve iletişime geçilmesi amacıyla kaydedilmesini, muhafaza edilmesini rızam olduğunu beyan ederim.
Güvenlik kodu: